Luật dân sự

Bản án giải quyết tranh chấp về hợp đồng đại lý

tranh chấp hợp đồng đại lý

Tóm tắt nội dung vụ án

Thực hiện công việc được ủy quyền, ngày 08/02/2010, giữa Chi nhánh Tổng Công ty G tại Hà Nội và Công ty Cổ phần In T ký hợp đồng đại lý. Công  ty  T có trách nhiệm thanh toán tiền bán hàng đại lý cho Chi nhánh Tổng Công ty G tại HN bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng ngay sau khi bán được hàng.

Ngày 27/5/2011 và 12/11/2012, Công  ty  T đã thanh  toán cho Tổng Công ty G tổng số tiền là 177.000.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản. Từ đó đến nay, mặc dù đã đôn đốc nhiều lần nhưng Công  ty  T không thanh  toán số tiền còn thiếu.

Vì vậy, Tổng Công ty G khởi kiện yêu cầu Công ty T phải thanh toán số tiền nợ gốc là 296.881.547 đồng và số tiền lãi chậm thanh toán tạm tính từ ngày 01/01/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm (làm  tròn  113  tháng) vớimức lãi suất 09%/năm là 251.607.111đồng, tổng cộng là 548.488.658 đồng.

hợp đồng đại lý

Nhận định của Tòa án

Tại Công văn số 65/CNBĐ-PDVKH của Ngân hàng TMCPCT Việt Nam -Chi nhánh Ba Đình thì ngoài số tiền 177.000.000 đồng nêu trên, Ngân hàng không cung cấp được thông tin Công ty  T thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào khác vào tài khoản của Chi nhánh Tổng Công ty G tại Hà Nội. Bảng đối chiếu công nợ có chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty T và có đóng dấu của Công  ty  T. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty G Việt  Nam  về  việc  buộc Công  ty  T phải thanh  toán  số  tiền  nợ  gốc  là 296.881.547 đồng là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

Yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty G về việc buộc Công ty T phải thanh toán số tiền lãi chậm trả tạm tính từ ngày 01/01/2012 (ngày tiếp theo của ngày chốt nợ cuối cùng) đến ngày xét xử sơ thẩm là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 306 của Luật Thương mại. Số tiền lãi chậm trả với mức lãi suất 09%/năm là có lợi cho Công ty T và không trái quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.(thấp hơn mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường của ba  ngân  hàng thương mại có chi nhánh tại thành phố Hải Phòng)

Luận cứ vụ án

Căn cứ các Điều 357 và 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 306 và 317 của Luật Thương mại 2005 cần xác định nghĩa vụ thanh toán của Công ty T đối với công ty G cũng như mức lãi suất chậm trả mà công ty T phải trả là 09%/năm.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về Bản án số 03/2021/KDTM-ST giải quyết tranh chấp về hợp đồng đại lý, nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về bản án và để được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ:

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn: 088.888.9366

Email: [email protected]

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội