Đầu tư ra nước ngoài, Đầu tư trong nước, Luật đầu tư, Tư vấn đầu tư 투자 컨설팅 投资咨询, Tư vấn luật Đầu tư, Tư vấn luật đầu tư NN, Tư vấn luật đầu tư ra nước ngoài

Trình tự; thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là một văn bản hay bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án. Vậy trình tự; thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư được quy định cụ thể như thế nào? Sau đây Legalzone xin được chia sẻ quy định về trình tự; thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư tới quý khách hàng.

Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Điều kiện thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020; cơ quan có thẩm quyền đăng ký đầu tư sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư khi các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. Cụ thể giấy chứng nhận đầu tư sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
 • Chấm dứt theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng; điều lệ của doanh nghiệp.
 • Dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động.
 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp bị cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư hoặc Thủ tướng Chính Phủ quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư theo luật định mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động.
 • Nhà đầu tư bị nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện các thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.
 • Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc một trong các trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
 • Chấm dứt theo bản án; quyết định của Tòa án; Trọng tài.

Xem thêm: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư

Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP; các cơ quan sau có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư gồm:

Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp:

 • Các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế.
 • Các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế: có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế; bao gồm:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao.
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư trong trường hợp:

 • Dự án đầu tư được thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở cả trong và ngoài khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải được thu hồi. Đối với việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; pháp luật Việt Nam không có yêu cầu đặc biệt gì; không mất phí; và thủ tục hành chính cũng không yêu cầu.

Trình tự thực hiện:

– Nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án và giải quyết các thủ tục có liên quan theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án;

+ Nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản cho Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư; Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực nội dung đăng ký đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bằng văn bản.

Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung về tình hình thực hiện dự án; căn cứ chấm dứt hợp đồng dự án và gửi kèm tài liệu về việc hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết: 

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án và các thủ tục có liên quan; nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản cho Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan thực hiện: 

– Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án:

+ Các dự án quan trọng quốc gia

+ Các dự án mà Bộ; ngành hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ; ngành là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án

+ Các dự án thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh; thành phố trực thuộc TW trở lên

– Tại UBND cấp tỉnh đối với các dự án còn lại.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (cá nhân; tổ chức)

Xem thêm: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư; Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực nội dung đăng ký đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Trình tự; thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd