Ghi chúQuyết định 2354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch – Kiến trúc; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Giám định tư pháp xây dựng; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Kinh doanh bất động sản; Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Đọc tiếp