Mobile Menu

Chỉ thị 2165/CT-BHXH tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật của Ngành BHXH

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BHXH VN tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu

Ngày 21/7/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Chỉ thị 2165/CT-BHXH về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hiện đạo đức công vụ;…

Bên cạnh đó, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, kịp thời, đầy đủ, chính xác, thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; triển khai thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức, người lao động của Ngành.

Đồng thời, nếu để công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mắc bệnh COVID-19, không thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19 do lỗi lơ là, chủ quan, không kiểm soát tốt, không gương mẫu, Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm theo quy định;…

Xem chi tiết Chỉ thị 2165/CT-BHXH tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top