Mobile Menu

Công điện 1118/CĐ-TTg 2021 bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1118/CĐ-TTg
Loại văn bản:
Công điện
Ngày ban hành:
07/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
An ninh trật tự , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Minh Chính
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 1118/CĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

—————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch Covid-19.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian dịch bệnh, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch Covid-19 và việc quyên góp, ủng hộ của Nhân dân để trục lợi, các vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19… Kịp thời rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tung tin giả, xuyên tạc, không đúng sự thật trên không gian mạng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở khám, chữa bệnh, khu cách ly tập trung, cơ sở sản xuất được sử dụng làm nơi cách ly; đặc biệt là phòng chống cháy, nổ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng khí oxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg (để b/c);
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ban Nội chính Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, NC (2).DTH.

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top