Mobile Menu

Công điện 1189/CĐ-TTg 2021 về hoàn thiện thủ tục mua vắc-xin Abdala của Cuba

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______

Số: 1189/CĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

 

CÔNG ĐIỆN                

Về việc hoàn thiện thủ tục mua vắc-xin Abdala của Cuba

_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

– Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị,

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Để chuẩn bị, kịp thời phục vụ chuyến thăm Cu Ba của Đoàn Chủ tịch nước và triển khai ’’chiến lược ngoại giao vắc xin”, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cơ quan có liên quan xem xét, đề xuất theo thẩm quyền các quy trình, quy định để có cơ sở ban hành Nghị quyết về mua vắc – xin phòng COVID-19 của Cu Ba và Quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua vắc – xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất trong suốt mấy ngày qua, đến đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20 tháng 9 năm 2021 các văn bản đã được hoàn thành.

Thủ tướng Chính phủ kính đề nghị Chủ tịch nước chỉ đạo Lãnh đạo Bộ Y tế tham gia đoàn công tác triển khai quy trình ký kết Hợp đồng mua vắc xin Abdala theo quy định của pháp luật.

Chúc Chủ tịch nước và Đoàn công tác có chuyến đi may mắn, thành công tốt đẹp và trở về an toàn, mạnh khỏe!

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTg, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, CN, TGĐ cổng TTĐT;

– Lưu: VT, KGVX (2)Thao.

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Minh Chính

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top