Mobile Menu

Công điện 1599/CĐ-BYT 2021 tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số hiệu:
1599/CĐ-BYT
Loại văn bản:
Công điện
Ngày ban hành:
15/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe, COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đỗ Xuân Tuyên
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ Y TẾ

______

Số: 1599/CĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

CÔNG ĐIỆN

Về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

__________

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

– Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19;

– Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc qTrung ương.

Đến hết ngày 13/10/2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận, phân bổ khoảng 87 triệu liều vắc xin; Theo thông tin tại Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 58 triệu liều vắc xin, còn khoảng 29 triệu liều đang tiếp tục được triển khai tiêm; Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được khoảng 1,1 – 1,2 triệu liều.

Từ nay đến hết tháng 10/2021, vắc xin tiếp tục được cung ứng với số lượng nhiều; do đó để đảm bảo sử dụng vắc xin nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều; Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) điện:

1. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin; Tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; Tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng; Thực hiện cập nhật thường xuyên số liệu tiêm chủng trên ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

– PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Đ/c Thứ trưởng;

– Các Vụ, Cục: YTDP, QLKCB, TTTĐKT;

– Viện VSDT, Viện Pasteur;

– Sở Y tế, TTKSBT tỉnh, thành phố;

– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top