Mobile Menu

Công điện 6763/CĐ-VPCP 2021 chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 6763/CĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

                                                                     

CÔNG ĐIỆN

Về việc chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

___________

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:

– Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Đồng chí Bí thứ tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và các tỉnh: Hà Nam, Kiên Giang.

 

Trong mấy ngày vừa qua, sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tại một số địa phương đã có hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, một số nơi xuất hiện các ổ dịch mới. Để kịp thời chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu:

1. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự xã hội thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nam, Đà Nẵng, Kiên Giang thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm thần tốc để bóc tách F0, có biện pháp quản lý F1 hiệu quả đối với các khu vực phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng, kiên quyết không để lây lan rộng.

3. Các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nam, Đà Nẵng, Kiên Giang tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm mục tiêu nhanh nhất, sớm nhất kiểm soát dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế và các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng (để b/c);

– Các Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịchCOVID-19;

– Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;

Trợ lý, Thư ký của TTg, các PTTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, QHĐP;

– Lưu: VT, KGVX(03).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top