Mobile Menu

Công điện 8149/CĐ-VPCP 2021 tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
8149/CĐ-VPCP
Loại văn bản:
Công điện
Ngày ban hành:
07/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Chính sách , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Văn Sơn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 8149/CĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2021

 

 

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

_____________

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:

 

                        – Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

                        – Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh,

                          thành phố trực thuộc Trung ương;

                        – Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp chuẩn bị phương án, kịch bản phòng, chống dịch trên địa bàn linh hoạt, khoa học, hiệu quả; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả,… gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội.

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp; tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vắc xin.

Bộ Y tế thực hiện phân bổ khẩn trương số vắc xin đã tiếp nhận, chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vắc xin ngay khi nhận được, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ các địa phương tiêm vắc xin nhanh nhất có thể.

3. Các Bộ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe… yêu cầu thực hiện nghiêm antoancovid; đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan; xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng (để b/c);

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: YT, QP, CA, TC, KHĐT, TP, NV, NG, TTCP;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;

  Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, KTTH, QHĐP, QHQT;

 – Lưu: VT, KGVX(03).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top