Mobile Menu

Công văn 10414/BGTVT-VT 2021 kiểm soát dịch đảm bảo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông Vận tải
Số hiệu:
10414/BGTVT-VT
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
04/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Giao thông , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Đình Thọ
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 10414/BGTVT-VT
V/v:
Rà soát, thực hiện công tác kiểm soát dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế trong đảm
bảo tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), các Bộ, ngành địa phương đã rất quyết liệt trong triển khai thực hiện tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa đến nay cơ bản giao thông thông thoáng, hàng hóa lưu thông thuận lợi. Qua kết quả kiểm tra của Đoàn công tác, Tổ công tác công tác đặc biệt Bộ GTVT tại một số địa phương, cho thấy hầu hết các địa phương đã triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa được thông suốt, an toàn. Tuy nhiên, một số địa phương còn có tồn tại, hạn chế như: bố trí, tổ chức giao thông tại chốt kiểm soát dịch chưa khoa học, để phương tiện dừng đỗ trên đường1; chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát phương tiện2; thực hiện quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 của người điều khiển phương tiện chưa đúng hướng dẫn của Bộ Y tế3. Bên cạnh đó, mấy ngày gần đây các cơ quan báo chí, truyền thông, đơn vị vận tải, lái xe vận chuyển hàng hóa cũng đưa tin, phản ánh về tình trạng nêu trên còn diễn ra ở một số địa phương gây khó khăn cho lái xe, doanh nghiệp, người dân và tăng chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc; các văn bản Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn triển khai tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, Bộ GTVT đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện:

1. Nghiên cứu tổng hợp các quy định của cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát các văn bản do địa phương đã ban hành, đặc biệt là văn bản có liên quan đến Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 của người trên phương tiện (lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe) chở hàng hoá đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tại các Văn bản số: 5773/BYT-MT ngày 19/7/2021, 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 để xây dựng, ban hành quy định của địa phương rõ ràng, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

2. Đối với chốt kiểm soát dịch

a) Thống nhất nội dung kiểm tra và quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản số: 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021, 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021; Hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021); các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 tại các văn bản do Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan đã quy định, hướng dẫn;

b) Lựa chọn, bố trí chốt kiểm soát dịch tại vị trí có mặt bằng rộng, thông thoáng, an toàn, thuận lợi cho kiểm tra phương tiện và phòng, chống dịch; tổ chức phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện từ xa; không để phương tiện dừng đỗ trên đường4;

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại chốt kiểm soát dịch để kiểm soát phương tiện và người lưu thông qua chốt (sử dụng thiết bị điện tử để quét mã QR Code của người và phương tiện) nhằm giảm thời gian và hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi kiểm soát dịch.

Bộ GTVT đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (để b/c);

Bộ trưởng (để b/c);

Ủy ban ATGT Quốc gia;

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Công Thương, Nô nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông;

Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sở GTVT – XD Lào Cai;

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

Lưu: VT, V.Tải (Phongdq, 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

TH TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Đình Thọ

 

 

 

—————–

1Tại chốt kiểm soát dịch chỉ có 01 điểm để kiểm soát tất cả các phương tiện, không bố trí đầy đủ biển báo hiệu, vẫn để phương tiện dừng, đỗ trên đường gây ùn ứ giao thông tại một số thời điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và lây nhiễm Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch.

2Chưa sử dụng thiết bị điện tử để quét mã QR của người và phương tiện, yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình giấy tờ để kiểm tra và khai báo y tế bằng giấy tại chốt kiểm soát dịch.

3Quy định giá trị hiệu lực của Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 là 48 giờ ngắn hơn so với hướng dẫn của Bộ Y tế là 72 giờ; Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn giá trị nhưng vẫn yêu cầu lái xe xét nghiệm lại; lái xe vừa xét nghiệm tối ngày hôm trước, sáng ngày hôm sau sang tỉnh khác ở chốt kiểm soát dịch bị yêu cầu xét nghiệm lại (chưa đúng với quy định của Bộ Y tế tại các Văn ban số: 5773/BYT-MT ngày 19/7/2021, 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021).

4Mỗi chốt kiểm soát dịch có thể bố trí thành nhiều điểm kiểm soát; mỗi điểm kiểm soát một số loại phương tiện cụ thể để không bị chồng chéo, ùn tắc giao thông; giữa các điểm có khoảng cách phù hợp để lực lượng chức năng phân loại phương tiện vào kiểm tra.

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top