Mobile Menu

Công văn 11293/BGTVT-HTQT 2021 Vietnam Airlines đề xuất triển khai 16 chuyến bay hộ chiếu vắc-xin giai đoạn tháng 11/2021 – tháng 01/2022

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông Vận tải
Số hiệu:
11293/BGTVT-HTQT
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
26/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giao thông , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Anh Tuấn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 11293 /BGTVT-HTQT
V/v:
Vietnam Airlines đề xuất triển khai 16 chuyến bay hộ chiếu vắc-xin giai đoạn tháng 11/2021 – tháng 01/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

 

Trả lời văn bản số 4432/BNG-LS ngày 23/10/2021 của Bộ Ngoại giao về việc tham gia ý kiến đối với đề xuất của Vietnam Airlines triển khai 16 chuyến bay hộ chiếu vắc-xin giai đoạn tháng 11/2021 đến tháng 01/2022, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) có ý kiến như sau:

1. Bộ GTVT nhất trí về chủ trương việc các hãng hàng không Việt Nam nói chung và Vietnam Airlines nói riêng tổ chức các chuyến bay theo hình thức công dân tự trả chi phí cách ly (Combo) phù hợp với năng lực phòng chống dịch Covid-19 nhằm đáp ứng nguyện vọng về nước của công dân Việt Nam đồng thời hỗ trợ các hãng hàng không có thể vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

2. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Tổ 5 Bộ về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyến bay Combo hàng tháng tại cuộc họp ngày 18/8/2021, đề nghị Bộ Ngoại giao cân nhắc đưa việc tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Vietnam Airlines vào kế hoạch tổ chức chuyến bay Combo trong các tháng 11, 12/2021 và tháng 01/2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ngoài ra, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam, việc tổ chức các chuyến bay nêu trên phải có ý kiến đồng ý, tiếp nhận cách ly người nhập cảnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tiếp nhận.

Trên đây là ý kiến của Bộ GTVT để Bộ Ngoại giao tổng hợp.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Bộ trưởng (để b/c);

Vụ Vận tải;

Các Cục: HKVN, YTGTVT;

Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top