Mobile Menu

Công văn 14348/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 01/12/2014

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 14348/TCHQ-TXNK
V/v: Khiếu nại trị giá tính thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải-Kia.
(Đ/c: Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 110/2014/THACO KIA-XNK ngày 13/10/2014 của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải – Kia về việc xác định trị giá tính thuế tại Quyết định số 1189/QĐ-HQHP ngày 08/9/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với mặt hàng xe ô tô 05 chỗ ngồi, hiệu Kia Optima, dung tích 1.998cc, động cơ xăng, số tự động, xuất xứ Hàn Quốc, mới 100%, sản xuất năm 2013 nhập khẩu theo tờ khai số 320/NKD ngày 03/01/2014, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 579/QĐ-GQKN ngày 09/5/2014, doanh nghiệp không đồng ý và tiếp tục khiếu nại lần 2 đến Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đã căn cứ trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quy định của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 để ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 2356/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2014.

Căn cứ Điều 7 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 thì trường hợp khiếu nại của doanh nghiệp đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 nên không được thụ lý giải quyết. Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý với kết quả giải Quyết khiếu nại lần hai của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 2356/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2014 thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải – Kia biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính (để b/c);
– PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết);
– Lưu: VT, TXNK -TG (05).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top