Mobile Menu

Công văn 3004/CHK-ANHK mẫu Visa Đài Loan áp dụng từ 01/7/2021

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Cục Hàng không Việt Nam
Số hiệu:
3004/CHK-ANHK
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
12/07/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Xuất nhập cảnh
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đinh Việt Sơn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
——-

Số: 3004/CHK-ANHK
V/v
: Mẫu Visa Đài Loan áp dụng từ 01/7/2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

 

Kính gửi:

– Các Cảng vụ hàng không: miền Bắc, miền Trung, miền Nam;
– Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
– Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;
– Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;
– Tổng công ty Trực thăng Việt Nam;
– Công ty cổ phần hàng không VietJet;
– Công ty cổ phần hàng không Tre Việt;
– Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines;
– Công ty cổ phần hàng không Hải
Âu;
– Công ty cổ phần hàng không Lưỡng dụng Ngôi Sao Việt;
– Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam;
– Công ty Bay dịch vụ hàng không.

 

Căn cứ văn bản số VN179 ngày 23/6/2021 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam thông báo mẫu Visa Đài Loan in màu áp dụng từ ngày 01/7/2021 do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cấp (những Visa in đen trắng đã cấp trước ngày 01/7/2021 vẫn còn hiệu lực sử dụng theo hạn trên Visa), Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) có ý kiến như sau:

1. Các Cảng vụ hàng không thông báo mẫu Visa Đài Loan in màu đến Công an cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc địa bàn quản lý của Cảng vụ biết.

2. Tổng công ty Cảng HKVN-CTCP, Cảng HKQT Vân Đồn thông báo mẫu Visa Đài Loan in màu và triển khai đến các đơn vị, bộ phận liên quan biết.

3. Các Hãng hàng không Việt Nam thông báo mẫu Visa Đài Loan in màu và triển khai đến các đơn vị, bộ phận liên quan biết.

(Văn bản s VN179 ngày 23/6/2021 và mẫu Visa Đài Loan áp dụng từ 01/7/2021 được gửi kèm theo công văn này).

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để báo cáo);
– PCT. Đinh Việt Sơn;
– Văn phòng Kinh tế và Văn hóa

Đài Bắc tại Việt Nam (để biết);
– Lưu: VT, ANHK (01) ĐHH (19).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đinh Việt Sơn

 

Số: VN179

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin kính chào Cục Hàng không Bộ Giao thông vận tải Nước CHXHCN Việt Nam và xin thông báo việc sau:

Đ tăng chức năng nhận diện và chống làm giả của Visa Đài Loan, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, tất cả các loại hình Visa do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cấp sẽ được in màu. Những Visa in đen trắng đã cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 vẫn có hiệu lực sử dụng.

Văn phòng chúng tôi xin gửi kèm công văn này 03 bản mẫu phiên bản Visa in màu nói trên. Kính mong Quý Cục giúp đỡ chuyển thông báo này đến các cơ quan hữu quan.

Nhân dịp này, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin gửi tới Cục Hàng không Bộ Giao thông vận tải Nước CHXHCN Việt Nam lời chào trân trọng.

 

 

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

 

Kính gửi: Cục Hàng không

Bộ Giao thông vận tải Nước CHXHCN Việt Nam