Mobile Menu

Công văn 3148/TCHQ-PC về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải quan
Số hiệu:
3148/TCHQ-PC
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
22/06/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Xuất nhập khẩu , Vi phạm hành chính
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Việt Hưng
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 3148/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

 

Trả lời Công văn số 1166/HQTPHCM-CBLXL đề ngày 12/5/2021 của Cục HQ TP Hồ Chí Minh về vướng mắc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến Công ty TNHH TM JVA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm 2 Công văn số 779/TCHQ-PC ngày 09/02/2021, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn và ghi nhận nội dung vướng mắc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP. Việc xem xét xử phạt vi phạm hành chính hay không xử phạt phải căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, tình huống thực tế, trên cơ sở đó đối chiếu với các quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP và khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019 để thực hiện.

– Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra lại toàn bộ nội dung vụ việc, rà soát quá trình xử lý, đối chiếu với các quy định dẫn trên để xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt, phân loại với mặt hàng nhập khẩu của Công ty thì báo cáo hồ sơ gửi về Tổng cục (qua Cục Thuế xuất nhập khẩu) để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Trần Việt Hưng

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top