Mobile Menu

Công văn 3487/UBND-ĐT 2021 thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến TP. Hà Nội

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Số hiệu:
3487/UBND-ĐT
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
11/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giao thông , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
______

Số: 3487/UBND-ĐT
V/v: Triển khai thí điểm mở
đường bay nội địa thường lệ đi
và đến thành phố Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

Bộ Giao thông vận tải;

Công an Thành phố Hà Nội;

– Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Du lịch, Thông tin và Truyền thông;

UBND các quận huyện, thị xã.

 

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 10/10/2021; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp ngày 11/10/2021; thực hiện Quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về thực hiện Quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 từ ngày 10/10/2021 – 20/10/2021 tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội – Đà Nẵng với tần suất 01 chuyến trên ngày (chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất. Theo đó, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố.

2. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố có liên quan (nơi có hành khách đi đến sân bay quốc tế Nội Bài) trong quá trình tổ chức bán vé, đưa đón hành khách, người đưa đón đến sân bay quốc tế Nội Bài, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

3. Giao các Sở, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

3.1. Giao Sở Y tế:

Là cơ quan chủ trì, đầu mối phối hợp tiếp nhận thông tin hành khách để phối hợp quản lý, kiểm soát dịch COVID-19, theo dõi sức khoẻ hành khách tại nhà, nơi lưu trú theo quy định của Trung ương và Thành phố; phối hợp với Cảng vụ hàng không, các hãng hàng không kiểm soát dịch tễ đối với hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài để sàng lọc, phân loại và thông báo cho UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được biết để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn quản lý, giám sát hành khách tại nơi cư trú, lưu trú đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp y tế về phòng, chống dịch COVID-19 theo các quy định của Trung ương và Thành phố đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

3.2. Giao Sở Giao thông Vận tải, Công an Thành phố, Y tế, Du lịch thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ động nắm bắt tình hình để giải quyết các vấn đề phát sinh, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Phó TTgCP Lê Văn Thành;

Đ/c Bí thư Thành ủy; (để b/cáo)

Bộ trưởng Bộ Giao GTVT; (để b/cáo)

Chủ tịch UBND TP;

Các PCT UBND TP;

Cục Hàng không Việt Nam;

Cảng HKQT Nội Bài;

VPUBTP: CVP, PCVP N.M.Quân, P.T.T.Huyền, TH, TKBT, KGVX, ĐT;

Lưu: VT, ĐT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top