Mobile Menu

Công văn 3622/BHXH-CĐ TP.HCM 2021 giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội TP.HCM
Số hiệu:
3622/BHXH-CĐ
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
22/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Bảo hiểm , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phan Văn Mến
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

___________

Số : 3622/BHXH-CĐ

V/v Giải quyết chế độ BHXH trong thời gian ngừng việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

_________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

 

                                                                      

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong thời gian tạm dừng hoạt động, nhiều đơn vị sử dụng lao động vẫn trả tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ Luật Lao động năm 2019 và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần hoặc toàn bộ thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, trường hợp người lao động phát sinh các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong thời gian hưởng lương ngừng việc sẽ không được giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (trừ các trường hợp thai sản: sinh con, nhận nuôi con nuôi, con chết, mẹ chết, lao động nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh hoặc mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên).

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động không nộp hồ sơ thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đối với các trường hợp nêu trên.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Phòng TT&PTĐT (chuyển website);

– BHXH quận, huyện và TP.Thủ Đức;

Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;

Lưu: VT, CĐ.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phan Văn Mến

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top