Mobile Menu

Công văn 3914/UBND-ĐT Hà Nội 2021 đảm bảo phòng, chống COVID-19 trong khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Số hiệu:
3914/UBND-ĐT
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
07/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Giao thông , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
______

Số: 3914/UBND-ĐT
V/v: Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, Cát Linh – Hà Đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông;

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội.

 

Sáng ngày 06/11/2021, dưới sự chứng kiến của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, đồng chí Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải và UBND Thành phố đã tổ chức Lễ bàn giao Dự án đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, Cát Linh – Hà Đông và đưa vào khai thác, vận hành giai đoạn đầu ngay từ 09h00 cùng ngày. Khi vận hành, chạy tàu, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, bố trí dung dịch khử khuẩn, khẩu trang miễn phí, hướng dẫn hành khách quét mã QR, khai báo y tế, bố trí phòng cách ly y tế… Tuy nhiên, do số lượng hành khách lớn (ngày 06/11/2021: chạy 109 chuyến tàu với 25.680 người đi; ngày 07/11/2021: chạy 141 chuyến tàu với 54.121 người đi), nên có nguy cơ gây mất an toàn, không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại một số thời điểm.

Để tiếp tục tạo điều kiện cho nhân dân tham gia sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng mới, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Thành phố; kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, yêu cầu hành khách thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch, không chủ quan để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

Hướng dẫn hành khách vào khu vực nhà ga, mua vé, chờ tàu, giãn cách trên tàu, xuống tàu…, kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế tại các nhà ga, có phương án xử lý tình huống khi phát hiện nhân viên, hành khách có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, mất vị giác… đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong vận tải hành khách công cộng.

Yêu cầu đối với hành khách đi tàu: thực hiện nghiêm quy định 5K; đảm bảo khoảng cách khi xếp hàng mua vé, chờ vào ga, chờ tàu và lên tàu; khai báo y tế trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng khai báo PC-COVID trước khi lên tàu; quét mã QR tại nhà ga, trên tàu…

2. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế căn cứ các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải về phòng chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, Cát Linh – Hà Đông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức vận hành, khai thác, vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, Cát Linh – Hà Đông đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng chống dịch; chủ động xử lý các tình huống phát sinh; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định phòng chống dịch đối với hành khách đi tàu đường sắt đô thị, kế hoạch vận hành khai thác của Công ty, các khuyến cáo đảm bảo an toàn khi đi tàu đường sắt đô thị (tại khu vực chờ lên tàu, trên tàu…)./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Thường trực Thành ủy; (để b/cáo)

Chủ tịch UBND TP; (để b/cáo)

Các PCT UBND TP;

VPUBTP: CVP, các PCVP, TKBT, KGVX/ĐT;

– Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top