Mobile Menu

Công văn 4853/CHK-QLC 2021 triển khai đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo công tác phòng chống COVID-19

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Cục Hàng không Việt Nam
Số hiệu:
4853/CHK-QLC
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
21/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giao thông , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Văn Hảo
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
_________

Số: 4853/CHK-QLC
V/v: Tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam;

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP;

Công ty cổ phần hàng không Vietjet;

Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines;

Công ty cổ phần hàng không Tre Việt;

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

 

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19,

Cục Hàng không Việt Nam triển khai và yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, các Cảng vụ hàng không, hãng hàng không, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không khẩn trương chuẩn bị nguồn lực và triển khai kế hoạch, quy định phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo tại Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải .

2. Các Cảng hàng không, sân bay:

Rà soát lại toàn bộ quy trình khai thác, phòng chống dịch tại các CHKSB, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan đến phòng chống dịch tại cảng hàng không theo Quyết định số 1840/QĐ- BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, trong đó tập trung vào các nội dung được Bộ GTVT yêu cầu tại mục V của Quy định tạm thời được ban hành kèm Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT, cụ thể:

– Xây dựng phương án, kế hoạch đón, trả hành khách ra vào cảng hàng không bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR.

Tổ chức điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh để phục vụ nhu cầu của hành khách; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng.

Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ, nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

Trong trường hợp phát hiện nhân viên hàng không, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly tạm thời và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực công cộng.

Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm 1 Mục IV của Quy định tạm thời.

Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Các quy định khác tại Quyết định số 1654/QĐ-BGTVT ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

3. Các hãng hàng không:

Rà soát lại toàn bộ quy trình khai thác, phòng chống dịch của hãng hàng không, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan đến phòng chống dịch tại cảng hàng không theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Chuyển mẫu cam kết ban hành kèm theo Quy định tạm thời thành bản song ngữ để áp dụng đối với hành khách người nước ngoài.

Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp thông tin hành khách trên chuyến bay và gửi Cảng vụ hàng trước 30 phút so với giờ khởi hành của tàu bay hoặc theo yêu cầu của địa phương (khi có yêu cầu cụ thể của địa phương). Danh sách chuyến bay phải được phân loại nhóm hành khách và tổng hợp thông tin theo từng địa phương đến trước khi chuyển cho Cảng vụ hàng không theo đúng quy định tại khoản 6 mục VI của Quy định tạm thời. Nội dung thông tin hành khách tối thiểu bao gồm:

TT

Họ và tên (Có dấu)

Số CMND/ CCCD/ HỘ CHIẾU

Điện thoại

Địa chỉ nơi đến (*)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Địa chỉ nơi đến: được thể hiện trong Bản cam kết của hành khách chuyển hãng hàng không, theo đó:

Địa phương đến chỉ yêu cầu tự theo dõi: địa chỉ nơi đếnnơi khách sẽ cư trú, lưu trú;

Địa phương đến yêu cầu cách ly tập trung: địa chỉ nơi đến là địa điểm cách ly tập trung + phương tiện đón từ sân bay được địa phương chấp thuận thể hiện qua các xác nhận đặt dịch vụ cách ly, xe đón đã có phê duyệt cụ thể của địa phương nơi đến. Hãng hàng không thông báo rõ yêu cầu này khi bán vé (trên website, đại lý), các yêu cầu khác của địa phương nơi đến và từ chối làm thủ tục hàng không nếu hành khách không có tài liệu này.

Trong trường hợp các địa phương có yêu cầu chi tiết hơn về nội dung thông tin hành khách chuyến bay, Cảng vụ hàng không tiếp nhận yêu cầu và chuyển cho hãng hàng không để hãng hàng không cung cấp danh sách hành khách theo yêu cầu của địa phương.

Các hãng hàng không cập nhật đầy đủ các thông tin của hành khách (Tên, giới tính, năm sinh, số chuyến bay, ngày test Covid-19 hoặc tiêm vắc xin phòng Covid-19, nơi đi, nơi đến…) khi bán vé để sẵn sàng cung cấp thông tin, phối hợp với Cảng vụ hàng không và địa phương nếu có yêu cầu.

4. Các Cảng vụ hàng không:

Triển khai Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải đến tất cả các cơ quan, đơn vị đang hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay.

Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay bố trí bộ phận tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ hãng hàng không; thông báo tới đầu mối tiếp nhận tại các địa phương đến và giám sát việc thực hiện Quy định này.

Chủ động theo dõi, tổng hợp và báo cáo Cục HKVN trước 15h00 thứ 5 hàng tuần tình hình thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các hãng hàng không và xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền, quy định tại Điều 41 Luật Hàng không dân dụng và Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

5. Cảng vụ hàng không, Hãng hàng không, Cảng hàng không tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải kèm các kiến nghị, đề xuất và gửi về Cục Hàng không Việt Nam trước 15h00 ngày 22/11/2021 để tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ GTVT.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ GTVT được gửi qua email của các cơ quan, đơn vị).

 

Nơi nhận:

Như trên;

Cục trưởng (để b/c);

Các Phó Cục trưởng;

TTYTHK;

Các Phòng, VP, TTHK;

Lưu: VT, QLC (H 15b).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Văn Hảo

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top