Mobile Menu

Công văn 5069/BGDĐT-GDTC 2021 tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu:
5069/BGDĐT-GDTC
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
04/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Ngô Thị Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 5069/BGDĐT-GDTC
V/v
: Tăng cường công tác bảo đảm
an toàn trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo1

 

Ngày 15/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Ngoài nội dung bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học cụ thể như sau:

1. Rà soát, củng cố điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc giáo dục, dạy học, vệ sinh môi trường, y tế tại trường học, kịp thời phát hiện, loại bỏ các yếu tố mất an toàn có thể gây tai nạn thương tích. Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, đồ dùng học tập, vệ sinh khuôn viên nhà trường trước khi đón trẻ em mầm non, học sinh trở lại trường nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng cho người học, cán bộ, nhà giáo.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm; tăng cường thực hiện, kiểm soát chất lượng bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em mầm non, học sinh nhằm nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh không lây nhiễm khi tổ chức bữa ăn học đường.

3. Thường xuyên theo dõi, thăm hỏi, động viên kịp thời giúp ổn định tâm lý và sức khỏe của cán bộ, nhà giáo, tạo tâm thế sẵn sàng thích nghi với công việc giáo dục, giảng dạy trong tình hình mới. Không để xảy ra các hiện tượng bất an về tinh thần, tâm lý của cán bộ, nhà giáo làm ảnh hưởng đến trẻ em mầm non, học sinh.

4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, tư vấn, hỗ trợ trẻ em, học sinh về học tập, tâm lý, giúp các em sớm thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện trong bối cảnh phòng chống dịch. Phối hợp chặt chẽ với gia đình người học trong việc chăm sóc, giáo dục sức khỏe cho học sinh, nắm bắt diễn biến tâm lý, xử lý các mâu thuẫn thường gặp để phòng tránh tình trạng bạo lực ở trong và ngoài nhà trường.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, tác hại của của thuốc lá (đặc biệt là các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng), đồ uống có ga, có cồn đối với học sinh. Phối hợp, kiến nghị các cơ quan chức năng ở địa phương rà soát, kiểm tra, xử lý các yếu tố gây mất an toàn về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội khu vực xung quanh cổng trường.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và báo cáo kết quả triển khai về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thể chất, điện thoại: 0946.083.535, email: pvtinh@moet.gov.vn)./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Bộ trưởng (để b/c);

Các Thứ trưởng (để p/h);

Các Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX, GDCTHSSV, Cục NGCBQLGD;

Cổng thông tin điện tử của Bộ;

Lun: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thị Minh

 

 

 

————–

1 Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top