Mobile Menu

Công văn 5534/BYT-MT thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế với người nhập cảnh chuyến bay Macau – Vân Đồn

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số hiệu:
5534/BYT-MT
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
12/07/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Xuất nhập cảnh , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đỗ Xuân Tuyên
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ Y TẾ

_______

Số: 5534/BYT-MT

V/v Triển khai thí điểm Hướng dẫn
cách ly y tế đối với người nhập cảnh
chuyến bay chặng
Macau – Vân Đồn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

– Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Lighthouse;

– Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

– Các Bộ: Ngoại giao; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Công an.

 

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1007/CV-2021 ngày 10/7/2021 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Lighthouse về việc xin phép thực hiện thí điểm chuyến bay chặng Macau – Vân Đồn theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh”, cụ thể:

– Số lượng chuyến bay: 02 chuyến.

– Số lượng người nhập cảnh/1 chuyến bay: tối đa 200 người.

– Thời gian dự kiến nhập cảnh: ngày 23 và ngày 30/7/2021.

Bộ Y tế đồng ý với đề xuất của cổ phần tư vấn đầu tư Lighthouse. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các Bộ khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện theo các nội dung tại Thông báo số 1001/TB-BYT ngày 06/7/2021 của Bộ Y tế thông báo Kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về triển khai thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh từ ngày 01/7/2021; Báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện về Bộ Y tế để điều phối chung.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các đ/c Thứ trưởng;

– Các Cục: YTDP, CNTT; Vụ: TTTTĐK;

– Viện VSDT TƯ;

– Sở Y tế, CDC, TT KDYTQT tỉnh Quảng Ninh;

– Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top