Mobile Menu

Công văn 6022/VPCP-KGVX 2021 báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
6022/VPCP-KGVX
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
30/08/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Thực phẩm-Dược phẩm , Thương mại-Quảng cáo
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

 

Số: 6022/VPCP-KGVX

V/v báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày  30 tháng 8  năm 2021

 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

 

Thời gian gần đây, báo chí có nhiều tin, bài phản ánh việc sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam có chất cấm, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra, có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 07 tháng 09 năm 2021.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

– Các Bộ: YT, NNPTNT;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

  Trợ lý TTg, các Vụ: NN, CN, KTTH;

  Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[daky]

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top