Mobile Menu

Công văn 6323/VPCP-KGVX 2021 hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông sản tại các địa phương đang giãn cách xã hội

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
6323/VPCP-KGVX
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
10/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Thương mại-Quảng cáo , Nông nghiệp-Lâm nghiệp , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Văn Sơn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 6323/VPCP-KGVX

V/v hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông sản đến vụ thu hoạch tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

 

Kính gửi:

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Bộ Công Thương.

 

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, việc chế biến, tiêu thụ nông sản tại một số địa phương phía Nam, nhất là tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai gặp khó khăn dẫn tới một số mặt hàng nông sản đến vụ bị tồn đọng khối lượng lớn, giá giảm sâu, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và nguồn cung thời gian tới. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tiêu thụ nông sản, kịp thời hỗ trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm nông sản đến vụ thu hoạch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– PTTg Lê Văn Thành (để b/c);

– Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ              

  thực hiện công tác PC dịch COVID-19;

– UBND TP HCM;

– UBND các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

  PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ TTĐTCP,

  các Vụ: NN, CN, QHĐP;

– Lưu: VT, KGVX (2) CĐ.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top