Mobile Menu

Công văn 6382/VPCP-KGVX 2021 mì ăn liền Hảo Hảo nhiễm etylen oxit bị thu hồi tại Châu Âu

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
6382/VPCP-KGVX
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
12/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 6382/VPCP-KGVX

V/v: Vụ mì ăn liền Hảo Hảo nhiễm etylen oxit bị thu hồi tại một số nước Châu Âu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2021

 

 

Kính gửi:

– Bộ Y tế;

– Bộ Công Thương;

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét báo cáo của Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam nhiễm chất Etylen Oxit và bị thu hồi tại một số nước châu Âu (Công văn số 5443/BCT-KHCN ngày 06 tháng 9 năm 2021), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Bộ Y tế căn cứ quy định tại Điều 62 Luật an toàn thực phẩm, khẩn trương rà soát, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn chất Etylen oxit bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương rà soát, cập nhật và thông tin rộng rãi về yêu cầu, mức giới hạn các chất hạn chế sử dụng, chất cấm… trong sản phẩm thực phẩm phù hợp với yêu cầu của các nước nhập khẩu.

2. Bộ Công Thương tiếp tục kiểm tra làm rõ nguyên nhân sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam nhiễm chất Etylen oxit để có giải pháp xử lý phù hợp, tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

– Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

   Trợ lý TTg,  các Vụ: NN, KTTH, QHQT;

– Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top