Mobile Menu

Công văn 647/MT-VP 2021 điều chỉnh thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với F1

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Cục Quản lý môi trường y tế
Số hiệu:
647/MT-VP
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
16/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Dương Chí Nam
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ
________

Số: 647/MT-VP
Vv:
Điều chỉnh thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với F1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc
________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng và nhiều người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19. Những người này có nguy cơ thấp hơn về khả năng bị nhiễm và mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu bị nhiễm SARS-CoV-2. Để có thể đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế về điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với đối tượng F1 cho phù hợp trong tình hình mới, Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho ý kiến về thời gian cách ly y tế đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đối tượng F1 là người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 03 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3 và lần 3 vào ngày thứ 7).

2. Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1: Thực hiện cách ly y tế 10 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 03 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 5 và lần 3 vào ngày thứ 10).

3. Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 03 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7 và lần 3 vào ngày thứ 13).

Ý kiến của các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo các kết quả tổng hợp nghiên cứu, bằng chứng khoa học trên thế giới và ở Việt Nam (nếu có) xin gửi về Cục Quản lý môi trường y tế trước ngày 22/11/2021 để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng (để báo cáo);

CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo);

Lưu: VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Chí Nam

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top