Mobile Menu

Công văn 7877/BYT-DP 2021 tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ có thai

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


BỘ Y TẾ

_____

Số: 7877/BYT-DP

V/v Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ có thai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2021

 

 

 

 

 

– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cục Y tế, Bộ Công an;

– Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;

– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19

(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

Ngày 10/9/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4355/QĐ-BYT về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trong đó quy định tiêm cho phụ nữ mang thai. Để tăng tỉ lệ bao phủ vắc xin ở nhóm đối tượng này, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố; Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương rà soát các đối tượng là phụ nữ có thai ≥ 13 tuần trên địa bàn quản lý, lập kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng này tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ/lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng; Ưu tiên cho các địa bàn, khu vực đang có dịch và lực lượng y tế tuyến đầu, các đối tượng khác phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn.

2. Chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin phải đảm bảo an toàn, hiệu quả; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước, trong và sau buổi tiêm chủng. Trong trường hợp cần chuyển đến cơ sở tiêm chủng khác, cơ sở tiêm chủng tiếp nhận ban đầu phải hỗ trợ, hướng dẫn người tiêm đến cơ sở tiêm chủng một cách thuận lợi, hiệu quả.

3. Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo quy định tại Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế và chỉ định loại vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã đăng ký với Bộ Y tế, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin.

4. Thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để phụ nữ có thai đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Đ/c Thứ trưởng; UBND tỉnh, thành phố;

– Các đơn vị trực thuộc Bộ;

– Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur;

– Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố;

– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top