Mobile Menu

Công văn 8259/BYT-DP 2021 về việc tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số hiệu:
8259/BYT-DP
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
01/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đỗ Xuân Tuyên
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
______

Số: 8259/BYT-DP
V/v:
Tăng cường công
tác xét nghiệm SARS-CoV-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; thực hiện Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 23/9/2021 của Văn phòng Chính phủ và tiếp tục thực hiện Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 của Bộ Y tế, trong đó xét nghiệm thần tốc là then chốt để sớm kiểm soát dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt theo diễn biến dịch bệnh, chuyển dần các vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và vùng nguy cơ sang trạng thái bình thường mới. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, tiếp tục nâng cao ý thức người dân về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn người dân chủ động, tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch; chỉ đạo, triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm theo vùng nguy cơ, cụ thể:

Tại các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao: chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn tại Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021, ưu tiên sử dụng xét nghiệm test kháng nguyên nhanh.

Tại khu vực nguy cơ thực hiện xét nghiệm định kỳ 5-7 ngày/1 lần; tại vùng bình thường mới thực hiện xét nghiệm khi cơ quan, đơn vị, người dân có nhu cầu hoặc theo đánh giá nguy cơ của cơ quan y tế. Khuyến khích cơ quan, đơn vị, người dân thực hiện tự lấy mẫu và xét nghiệm test kháng nguyên nhanh.

+ Kết quả xét nghiệm test kháng nguyên nhanh âm tính: tiếp tục theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế;

+ Kết quả xét nghiệm test kháng nguyên nhanh dương tính: thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và thông báo ngay kết quả dương tính xét nghiệm test kháng nguyên nhanh tới cơ sở y tế nơi sinh sống (trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế cấp huyện, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh,…) hoặc đường dây nóng do cơ quan y tế trên địa bàn công bố hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin khai báo COVID-19 để xử lý theo quy định.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan, trên cơ sở hệ thống sẵn có, thành lập, duy trì, công bố trên website của Sở Y tế số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm test kháng nguyên nhanh dương tính của cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

3. Công bố trên website của Sở Y tế, phương tiện thông tin đại chúng danh sách sinh phẩm xét nghiệm test kháng nguyên nhanh đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam và danh sách các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế có cung cấp các sinh phẩm này trên địa bàn để cơ quan, đơn vị và người dân dễ tiếp cận, sử dụng hiệu quả.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

Các đ/c Thứ trưởng;

Các Vụ, Cục: KCB, KHTC, MT;

Các Viện VSDT, Viện Pasteur;

Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top