LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Kế hoạch 240/KH-UBND Hà Nội 2021 tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

Kế hoạch 240/KH-UBND Hà Nội 2021 tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
240/KH-UBND
Ngày ban hành:
27/10/2021
Loại văn bản:
Kế hoạch
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Nguyễn Mạnh Quyền
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______

Số: 240/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị “Đối thoại, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19”

____________

 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Gặp mặt các doanh nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trên địa bàn Thành phố.

– Cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua và giới thiệu tóm tắt dự thảo Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế của Thành phố.

– Trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

– Việc tổ chức Hội nghị sau khi dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát sẽ nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn; Khẳng định thông điệp thành phố Hà Nội luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, hồi phục và tạo đà phát triển trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

– Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và có giải pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

– Tổ chức chương trình trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Tên Hội nghị: “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19”:

1.1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: ½ ngày, từ ngày 03/11/2021 đến ngày 06/11/2021.

(Thời gian cụ thể sẽ thông tin tại Giấy mời).

– Địa điểm: Hội trường Thành ủy Hà Nội (số 9 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

1.2. Thành phần đại biểu, khách mời: Khoảng 150 đại biểu, gồm:

– Đại diện một số bộ ngành Trung ương;

– Đại biểu lãnh đạo Thành phố Hà Nội; các Sở, ngành Thành phố;

– Đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trên địa bàn Thành phố;

– Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

– Các cơ quan truyền thông, báo chí.

2. Dự kiến nội dung chương trình:

– Phần 1: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội và kết quả giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua; giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế của Thành phố trong thời gian tới.

– Phần 2: Trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

(dự thảo Chương trình đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung của các cơ quan đơn vị:

– Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Hà Nội.

– Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch (gọi tắt là Trung tâm Xúc tiến).

– Đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Các Sở, ban, ngành liên quan trực thuộc UBND Thành phố phối hợp thực hiện theo phân công của Kế hoạch.

2. Phân công trách nhiệm cụ thể:

2.1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội:

– Là đàu mối tổng hợp danh sách khách mời, phát hành giấy mời, xác nhận tham dự, đăng ký đại biểu, công tác lễ tân, tiếp đón đại biểu.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức Hội nghị (bao gồm sơ đồ vị trí ngồi của các đại biểu trong Hội trường) và triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ Hội nghị, bao gồm:

(1) Thiết kế, in ấn giấy mời và thiết kế phòng tổ chức Hội nghị.

(2) Bố trí địa điểm tổ chức Hội nghị và các nội dung liên quan (bao gồm: phòng hội nghị và phòng VIP, standee, backdrop, banner, biển chỉ dẫn, thẻ đại biểu, sân khấu, bàn chủ tọa, biển tên, tiệc trà, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị trình chiếu, hoa trang trí phòng VIP, hoa bục phát biểu và hoa để bàn, in tài liệu phục vụ chương trình,…).

(3) Bố trí Phòng tiếp đón khách VIP (nếu có), (trước hội nghị và nghỉ giải lao).

(4) Liên hệ, bố trí dẫn chương trình (MC-Đài PT-TH Truyền hình Hà Nội), (nếu có).

(5) Tổ chức in ấn, phát hành tài liệu phục vụ Hội nghị.

(6) Phối hợp Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy cho Hội nghị.

(7) Phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm bảo an toàn, phòng, chống COVID-19 theo quy định.

– Chịu trách nhiệm phân bổ kinh phí và thanh quyết toán kinh phí phục vụ hội nghị, các chi phí khác có liên quan (Bao gồm: phòng hội nghị và phòng VIP, standee, backdrop, banner, biển chỉ dẫn, thẻ đại biểu, sân khấu, bàn chủ tọa, biển tên, tiệc trà, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị trình chiếu, hoa trang trí phòng VIP, hoa bục phát biểu và hoa để bàn, in tài liệu phục vụ chương trình, MC,…).

– Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố tiến độ triển khai thực hiện.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các phần nội dung của Hội nghị, bao gồm:

– Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan lập danh sách khách mời là các doanh nghiệp mời tham dự hội nghị, gửi Trung tâm Xúc tiến để tổng hợp.

– Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến trong công tác xác nhận đại biểu tham dự, lên phương án tiếp đón.

– Chủ trì dự thảo nội dung các báo cáo, kịch bản phần thảo luận, bài phát biểu tại Hội nghị của Lãnh đạo Thành phố (Hoạt động triển khai các quy hoạch, các cụm công nghiệp; Xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế,…) và báo cáo UBND Thành phố, thiết kế slide trình chiếu (nếu có).

– Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các phương án giải quyết và báo cáo UBND Thành phố phục vụ hội nghị.

– Lập danh mục các dự án do các Sở đang tiếp nhận hồ sơ hoặc có kế hoạch xem xét giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

2.3. Văn phòng UBND Thành phố: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung của Hội nghị, bao gồm:

– Phối hợp trình Lãnh đạo UBND Thành phố các nội dung liên quan đến công tác tổ chức (giấy mời, khách mời, kịch bản tổ chức,…); Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh các bài phát biểu và trình bày tại Hội nghị, hoàn chỉnh các nội dung, thông cáo báo chí.

– Phối hợp Trung tâm Xúc tiến tổng hợp danh sách khách mời, phát hành giấy mời, xác nhận tham dự, đăng ký đại biểu, tiếp đón (phòng VIP và hội trường) và công tác lễ tân khác đối với đại biểu là Lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo Thành phố.

– Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác truyền thông trước, trong và sau Hội nghị;

– Phối hợp các đơn vị liên quan về công tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy (PCCC) đảm bảo an toàn Hội nghị.

– Phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng, chống COVID và đảm bảo phương án 5K.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung của Hội nghị, bao gồm:

– Chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến, Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, thực hiện và đảm bảo công tác truyền thông trước, trong và sau Hội nghị.

– Chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến lập danh sách, phát hành giấy mời, xác nhận, đón tiếp đại biểu là các cơ quan truyền thông.

2.5. Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố Hà Nội:

– Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bố trí, phân luồng đỗ xe của các đại biểu, đảm bảo an toàn giao thông khu vực bên ngoài địa điểm tổ chức hội nghị.

– Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan xây dựng phương án và thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, PCCC trước, trong và sau Hội nghị.

2.6. Sở Y tế:

Chủ trì, phối họp với Trung tâm Xúc tiến và các đơn vị có liên quan tổ chức công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

2.7. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

– Lập danh sách các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động trong Khu công nghiệp mời tham dự hội nghị, gửi Trung tâm Xúc tiến để tổng hợp.

– Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến trong công tác xác nhận đại biểu tham dự, lên phương án tiếp đón.

– Tổng hợp ý kiến khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong nước trong khu công nghiệp và đề xuất các phương án giải quyết, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp; cử lãnh đạo Ban tham dự phần trao đổi và giải đáp khó khăn, thắc mắc của doanh nghiệp.

2.8. Sở Công Thương: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các phần nội dung của Hội nghị, bao gồm:

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách khách mời là các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố mời tham dự hội nghị, gửi Trung tâm Xúc tiến để tổng hợp.

– Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến trong công tác xác nhận đại biểu tham dự, lên phương án tiếp đón.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các phương án giải quyết, và báo cáo UBND Thành phố phục vụ hội nghị.

2.9. Các Sở/ngành: Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội Thành phố, các đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kiến nghị của doanh nghiệp, chủ động rà soát, xử lý các kiến nghị/đề xuất của doanh nghiệp/dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất xử lý giải quyết, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

IV. KINH PHÍ

– Cân đối từ nguồn kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố năm 2021.

– Nguồn kinh phí do các Sở, ngành, đơn vị thực hiện từ nguồn ngân sách Thành phố cấp năm 2021.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19”, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành của Thành phố khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra./.

 

Nơi nhận:

– Đ/c Bí thư Thành ủy;

– Thường trực Thành ủy;

– Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

– Văn phòng Thành ủy;

– Các Sở ngành liên quan (để thực hiện);

– VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV,

QTTV, HCTC, Trung tâm Tin học công báo;

(để phục vụ Hội nghị);

– Đài PT-TH Hà Nội, Báo HN mới, KTĐT;  

– Lưu: VT, KT Ngân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

“ĐỐI THOẠI THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19”

Thời gian: ½ ngày, dự kiến từ ngày 03-06/11/2021.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy Hà Nội (Số 9 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

8:00- 8:30

Đăng ký, đón tiếp Đại biểu

8:30-8:50

Bài phát biểu của Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội

8:50-9:10

Báo cáo của Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua và giới thiệu tóm tắt dự thảo Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế của Thành phố.

9:10-10:00

Đối thoại giải quyết, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp

10:00-10:15

Giải lao

10:15-11:10

Đối thoại giải quyết, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp

11:15-11:30

Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tổng hợp các nội dung đối thoại và bế mạc Hội nghị.

 

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account