Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Lệnh 36/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

Lệnh 36/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

9 lượt xem

Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
36/2014/L-CTN
Ngày ban hành:
09/12/2014
Loại văn bản:
Lệnh
Ngày có hiệu lực:
09/12/2014
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành
Chủ tịch nước
Người ký
Trương Tấn Sang
Chức danh
Đang cập nhật
Phạm vi:
Đang cập nhật
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:
Còn Hiệu lực

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
Số: 36/2014/L-CTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014
    LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI ------------------------------- CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,   NAY CÔNG BỐ     Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2014.  

  CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang
Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản xem nhiều