Mobile Menu

Nghị định 101/2014/NĐ-CP Điều lệ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Điều lệ tổ chức Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Ngày 07/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (VIETTEL), có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2014.
VIETTEL là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn Nhà nước (100.000 tỷ đồng), do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý, hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với ngành, nghề kinh doanh chính là viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh, truyền hình; bưu chính, chuyển phát; nghiên cứu, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông…
Cơ cấu tổ chức quản lý của VIETTEL bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng; bộ máy tham mưu giúp việc và kiểm soát nội bộ. Trong đó, Tổng Giám đốc VIETTEL do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; có nhiệm kỳ không quá 05 năm. Về Phó Tổng Giám đốc, VIETTEL có 09 Phó Tổng Giám đốc để giúp Tổng Giám đốc trong việc điều hành VIETTEL; thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ về vai trò của người lao động trong việc tham gia quản lý VIETTEL. Theo đó, người lao động được phép tham gia thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định về nội quy lao động, trang bị bảo hộ lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị; quy chế tiền lương, tiền thưởng; quy định về định mức lao động, định mức khoán; các quy định về thi đua, khen thưởng, xử phạt; quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình…

Xem chi tiết Nghị định 101/2014/NĐ-CP tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top