Mobile Menu

Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ngày 22/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Cụ thể, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây:

Thứ nhất, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (trong đó, phân công Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan trình; Ủy ban Tư pháp là cơ quan chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội là cơ quan tham gia thẩm tra Luật này).

Thứ hai, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa (trong đó, phân công Chính phủ là cơ quan trình; Ủy ban Tài chính, Ngân sách là cơ quan chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội là cơ quan tham gia thẩm tra Nghị quyết này).

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top