Mobile Menu

Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Chi khoảng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngày 24/09/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng cũng được thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ nêu trên.

Ngoài ra, người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm một số đối tượng) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021 được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong 12 tháng, từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top