Mobile Menu

Nghị quyết 102/NQ-CP 2021 thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 09 tỉnh, thành phố

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số hiệu:
102/NQ-CP
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
07/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Người ký:
Vũ Đức Đam
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 102/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Bộ Y tế.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) gồm:  Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai trên cơ sở sử dụng đội ngũ công chức, viên chức hiện có, không làm tăng biên chế.

1. Phạm vi thí điểm: 70 đơn vị hành chính cấp huyện (tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này) đã thí điểm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

2. Thời gian thí điểm: 01 năm.

3. Công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; được trang bị trang phục riêng và được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

4. Kinh phí cho hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ưu tiên bố trí ngân sách theo phân cấp cho hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện để khen thưởng, đầu tư trang thiết bị, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật và công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn và các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các địa phương nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV năm 2021.

Sau thời gian thí điểm, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm tổ chức tổng kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các PThủ tướng Chính phủ;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND thành phố Hà Nội,

  Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng,

  Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, công báo;

– Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

Phụ lục

DANH SÁCH 70 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN CỦA 09 TỈNH THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM

(Kèm theo Nghị quyết số: 102/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ)

_______________

 

TT

Tên tỉnh, thành phố, huyện

TT

Tên tỉnh, thành phố, huyện

I

Hà Nội: 30

9

Quận 11

1

Quận Ba Đình

10

Quận 12

2

Quận Bắc Từ Liêm

11

Quận Bình Tân

3

Quận Cầu Giấy

12

Quận Bình Thạnh

4

Quận Đống Đa

13

Quận Gò Vấp

5

Quận Hà Đông

14

Quận Phú Nhuận

6

Quận Hai Bà Trưng

15

Quận Tân Bình

7

Quận Hoàn Kiếm

16

Quận Tân Phú

8

Quận Hoàng Mai

17

Huyện Bình Chánh

9

Quận Long Biên

18

Huyện Cần Giờ

10

Quận Nam Từ Liêm

19

Huyện Củ Chi

11

Quận Tây Hồ

20

Huyện Hóc Môn

12

Quận Thanh Xuân

21

Huyện Nhà Bè

13

Huyện Ba Vì

22

Thành phố Thủ Đức

14

Huyện Chương Mỹ

III

Cần Thơ: 02

15

Huyện Đan Phượng

1

Quận Ninh Kiều

16

Huyện Đông Anh

2

Quận Bình Thủy

17

Huyện Gia Lâm

IV

Đà Nẵng: 01

18

Huyện Hoài Đức

1

Quận Hải Châu

19

Huyện Mê Linh

V

Hải Phòng: 03

20

Huyện Mỹ Đức

1

Quận Kiến An

21

Huyện Phú Xuyên

2

Quận Ngô Quyền

22

Huyện Phúc Thọ

3

Huyện Thủy Nguyên

23

Huyện Quốc Oai

VI

Đồng Nai: 02

24

Huyện Sóc Sơn

1

Thành phố Biên Hòa

25

Huyện Thạch Thất

2

Huyện Long Thành

26

Huyện Thanh Oai

VII

Thanh Hóa: 06

27

Huyện Thanh Trì

1

Thành phố Thanh Hóa

28

Huyện Thường Tín

2

Thành phố Sầm Sơn

29

Huyện Ứng Hòa

3

Huyện Hoằng Hóa

30

Thị xã Sơn Tây

4

Huyện Nga Sơn

II

Thành phố Hồ Chí Minh: 22

5

Huyện Thọ Xuân

1

Quận 1

6

Thị xã Nghi Sơn

2

Quận 3

VIII

Hà Tĩnh: 03

3

Quận 4

1

Thành phố Hà Tĩnh

4

Quận 5

2

Thị xã Kỳ Anh

5

Quận 6

3

Huyện Thạch Hà

6

Quận 7

IX

Gia Lai: 01

7

Quận 8

1

Thành phố Pleiku

8

Quận 10

 

 

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top