Mobile Menu

Nghị quyết 103/NQ-CP 2021 về sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Bổ sung 14.620 tỷ đồng chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 09/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021.

Theo đó, Chính phủ thông qua phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021, tập trung chi cho phòng, chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 161/TTr-BTC.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung 14.620 tỷ đồng số kinh phí cắt giảm, chi ngân sách Trung ương năm 2021 vào nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 để tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 103/NQ-CP tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top