Mobile Menu

Nghị quyết 1107/NQ-UBTVHQ14 thành lập 3 thị trấn thuộc tỉnh An Giang

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Thành lập 03 thị trấn thuộc tỉnh An Giang

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1107/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Cụ thể, thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung trên cơ sở toàn bộ 28,43 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 29.528 người của xã Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, thành lập thị trấn Cô Tô trên cơ sở toàn bộ 42,45 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.567 người của xã Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Đồng thời, thành lập thị trấn Vĩnh Bình trên cơ sở toàn bộ 37,44 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.762 người của xã Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Xem chi tiết Nghị quyết 1107/NQ-UBTVHQ14 tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top