Nghị quyết 1108/NQ-UBTVHQ14 lập các phường thuộc Thành phố Thanh Hóa


Thành lập 10 phường thuộc Thành phố Thanh Hóa

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1108/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, thành lập 10 phường sau thuộc Thành phố Thanh Hóa như sau:

Thứ nhất, thành lập phường Quảng Phú trên cơ sở toàn bộ 6,50 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.534 người của xã Quảng Phú.

Thứ hai, thành lập phường Quảng Đông trên cơ sở toàn bộ 5,33 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.395 người của xã Quảng Đông.

Thứ ba, thành lập phường Quảng Thịnh trên cơ sở toàn bộ 4,89 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.374 người của xã Quảng Thịnh.

Thứ tư, thành lập phường Quảng Tâm trên cơ sở toàn bộ 3,67 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.230 người của xã Quảng Tâm…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Xem chi tiết Nghị quyết 1108/NQ-UBTVHQ14 tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần