Mobile Menu

Nghị quyết 1110/NQ-UBTVQH14 thành lập thị trấn Tân Bình, Bình Dương

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Thành lập thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngay 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1110/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thành lập thị trấn Tân Bình trên cơ sở toàn bộ 28,93 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.879 người của xã Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thị trấn Tân Bình giáp xã Bình Mỹ, huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giao, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên.

Bên cạnh đó, sau khi thành lập thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm 08 xã và 02 thị trấn; tỉnh Bình Dương có 09 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 04 huyện, 02 thị xã và 03 thành phố, 91 đơn vị hành chính cấp xã gồm 41 xã, 45 phường và 05 thị trấn.

Ngoài ra, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này, sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021.

Xem chi tiết Nghị quyết 1110/NQ-UBTVQH14 tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top