Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 thành lập Thành phố Thủ Đức, TPHCM


Thành lập TP. Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, thành lập Thành phố Thủ Đức trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của Quận 2; toàn bộ 113,97 km2 diện tích tự nhiên; 310.107 người của Quận 9 và toàn bộ 47,80 km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người của quận Thủ Đức. Sau khi thành lập, Thành phố Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người.

Bên cạnh đó, thành lập phường Võ Thị Sáu trên cơ sở nhập toàn bộ 0,88 km2 diện tích tự nhiên, 7.263 người của Phường 6; toàn bộ 0,92 km2 diện tích tự nhiên, 12,595 người của Phường 7 và toàn bộ 0,40 km2 diện tích tự nhiên, 16.877 người của Phường 8. Sau khi thành lập, phường Võ Thị Sáu có 2,20 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 36.735 người.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định giải thể Tòa án nhân dân Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập Tòa án nhân dân Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này có hiệu lực từ 01/01/2021.

Xem chi tiết Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần