Mobile Menu

Nghị quyết 112/NQ-CP 2021 dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển tỉnh Nghệ An

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng và nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 112/NQ-CP tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top