Nghị quyết 1191/NQ-UBTVQH14 thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh


Thành lập 05 phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ngày 12/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1191/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập 05 phường thuộc thị thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể: Thành lập phường Hương Mạc trên cơ sở 5,58km2 diện tích tự nhiên và 19.576 người của xã Hương Mạc; Thành lập phường Phù Chẩn trên cơ sở 5,98km2 diện tích tự nhiên và 19.656 người của xã Phù Chẩn; Thành lập phường Phù Khê trên cơ sở 3,74km2 diện tích tự nhiên và 12.703 người của xã Phù Khê…

Sau khi thành lập 05 phường, thị xã Từ Sơn có 12 phường; tỉnh Bắc Ninh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 06 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố), 126 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 89 xã, 31 phường và 06 thị trấn).

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Xem chi tiết Nghị quyết 1191/NQ-UBTVQH14 tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available