LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Nghị quyết 1263/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh địa giới hành chính các quận thuộc Hà Nội

Nghị quyết 1263/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh địa giới hành chính các quận thuộc Hà Nội
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
1263/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành:
27/04/2021
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Vương Đình Huệ
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
_______

Số: 1263/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm thuộc thành phố Hà Nội

___________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 648/TTr-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 3932/BC-UBPL14 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm thuộc thành phố Hà Nội

1. Điều chỉnh 10,32 ha diện tích tự nhiên khu vực 08 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân do phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy quản lý hành chính (bao gồm các tổ dân phố số 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) đang thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm vào phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

a) Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy có 0,68 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.207 người.

Phường Nghĩa Tân giáp các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Đô và quận Bắc Từ Liêm;

b) Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm có 2,22 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 45.274 người.

Phường Cổ Nhuế 1 giáp các phường Cổ Nhuế 2, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo; quận Tây Hồ và quận Cầu Giấy.

2. Điều chỉnh 1,86 ha diện tích tự nhiên tổ dân phố số 28 do phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy quản lý hành chính đang thuộc địa giới hành chính của phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm vào phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

a) Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy có 2,02 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 40.511 người.

Phường Mai Dịch giáp phường Dịch Vọng Hậu; quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm;

b) Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm có 1,94 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 32.000 người.

Phường Mỹ Đình 2 giáp phường Cầu Diễn, phường Mỹ Đình 1 và quận Cầu Giấy.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm:

a) Quận Cầu Giấy có 12,44 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 292.536 người; có 08 phường.

Quận Cầu Giấy giáp các quận Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Thanh Xuân;

b) Quận Bắc Từ Liêm có 45,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 340.605 người; có 13 phường.

Quận Bắc Từ Liêm giáp các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Tây Hồ; các huyện Đan Phượng, Đông Anh và Hoài Đức;

c) Quận Nam Từ Liêm có 32,17 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 269.076 người; có 10 phường.

Quận Nam Từ Liêm giáp các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Xuân và huyện Hoài Đức.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc thành phố Hà Nội sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương; bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn./.

 

Nơi nhận:

Chính phủ;

Ban Tổ chức Trung ương;

Văn phòng Trung ương Đảng;

Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Kiểm toán nhà nước;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Tổng cục Thống kê;

HĐND, UBND thành phố Hà Nội;

Lưu: HC, PL

Số e-PAS: 30725

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account