Mobile Menu

Quyết định 1291/QĐ-HĐTĐ 2021 quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Quy trình thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 17/9/2021, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã ra Quyết định 1291/QĐ-HĐTĐ về việc ban hành Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh được xác định là hợp lệ, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định quy hoạch. Nội dung chủ yếu của kế hoạch tổ chức thẩm định bao gồm: Kết quả rà soát hồ sơ trình thẩm định; Xác định mục đích, yêu cầu của kế hoạch; Các bước thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng;…

Bên cạnh đó, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ quy hoạch tỉnh đã được cơ quan lập quy hoạch giải trình, tiếp thu và hoàn thiện gửi đến Hội đồng; trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký văn bản gửi các thành viên tiến hành rà soát hồ sơ quy hoạch tỉnh. Đồng thời, rà soát các nội dung giải trình, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh.

Ngoài ra, nội dung thẩm định bao gồm các nội dung chủ yếu theo nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt như sau: Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi ranh giới quy hoạch; Yêu cầu về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và nội dung quy hoạch; Thành phần, số lượng hồ sơ quy hoạch;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1291/QĐ-HĐTĐ tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top