Mobile Menu

Quyết định 1327/QĐ-TTg công nhận lẫn nhau Giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Đàm phán Thỏa thuận công nhận Giấy phép lái xe quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc

Ngày 23/07/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1327/QĐ-TTg về việc đàm phán Thỏa thuận về việc công nhận lẫn nhau Giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương, phương án đàm phán Thỏa thuận về việc công nhận lẫn nhau Giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc theo nội dung nêu tại Tờ trình của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải đươc ủy quyền làm Trưởng đoàn đàm phán Thỏa thuận với đối tác Hàn Quốc. Bộ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán Thỏa thuận theo các nội dung đã được phê duyệt, lưu ý các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành trong quá trình đàm phán và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đàm phán.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1327/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top