Mobile Menu

Quyết định 1397/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Hội đồng Thi đua

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Thay đổi 01 thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Ngày 13/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1397/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Theo đó, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Hồng Lĩnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1397/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top