Mobile Menu

Quyết định 1410/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Ngày 17/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1410/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Theo đó, Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban; ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Phó trưởng Ban Thường trực; các Phó Trưởng ban gồm: ông Cao Xuân Thành, Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách mua bán điện với nước ngoài, phát triển năng lượng tái tạo; Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án điện, đặc biệt là các dự án trọng điểm; giải quyết các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến các dự án;…

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. Ban Chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1410/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top