Mobile Menu

Quyết định 1439/QĐ-TTg thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng HCM, Giải thưởng NN về văn học, nghệ thuật năm 2021

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày 26/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1439/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Theo đó, Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Cụ thể, thành viên Hội đồng bao gồm: Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hội đồng; Ông Tạ Quang Đông, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Phùng Xuân Nhã, Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương – Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Phạm Huy Giang, Tiến sĩ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương – Phó Chủ tịch Hội đồng;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1439/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top