Mobile Menu

Quyết định 1441/QĐ-BTP 2021 về lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐH Luật Hà Nội

Ngày 17/9/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1441/QĐ-BTP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội.

Theo đó, tổng kinh phí tối đa thực hiện Kế hoạch là 6.998,7 triệu đồng, trong đó lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án là 55,1 triệu đồng; Thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án 7,7 triệu đồng; Tư vấn quản lý dự án 6.955,9 triệu đồng. Thời gian lựa chọn nhà thầu là Quý III, IV/2021, nhà thầu sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1441/QĐ-BTP tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top