Mobile Menu

Quyết định 1453/QĐ-TTg 2021 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS

Ngày 01/09/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1453/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Bùi Đức Hạnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1453/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top