Mobile Menu

Quyết định 1459/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ngày 06/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1459/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Ủy viên Hội đồng thẩm định gồm các thành viên: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp;…

Đồng thời, Chính phủ cũng giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch cho Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1459/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top