Mobile Menu

Quyết định 1527/QĐ-TTg 2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Ngày 14/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1527/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Cụ thể, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo gồm các thành viên sau đây: Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Phó trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp,…

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo; sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Giúp việc Ban chỉ đạo có Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo. Văn phòng thường trực có con dấu, được cấp kinh phí và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1527/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top