Mobile Menu

Quyết định 1529/QĐ-TTg 2021 nội dung Dự án trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế-quốc phòng

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Tăng cường trí thức trẻ đến công tác tại các Khu Kinh tế – Quốc phòng

Ngày 15/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1529/QĐ-TTg phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu Kinh tế – Quốc phòng” đến hết năm 2030.

Theo đó, thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2021 đến hết năm 2030. Chỉ tiêu tuyển dụng là 2500 người, thực hiện trong 5 đợt (mỗi đợt 2 tháng). Kinh phí thực hiện Dự án sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Văn bản 780/VPCP-NC; hàng năm, Bộ Quốc phòng lập dự toán thực hiện Dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện trong thời gian công tác tại các Khu Kinh tế – Quốc phòng được hưởng chế độ, chính sách như viên chức quốc phòng có cùng trình độ và đang công tác cùng địa bàn theo Quyết định 174/QĐ-TTg ngày 29/01/2010. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (24 tháng) được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các quy định khác có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1529/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top